Data Science Conference i In Centar vam predstavljaju

Uvod u
mašinsko učenje

  • poveži se sa Data Science stručnjacima
  • stekni primenljiva znanja
  • upoznaj se sa konkretnim industrijama

Cena kursa

900 evra

Termin kursa

14. april - 27. maj

Nivo kursa

Početni / Srednji

Cilj kursa je da polaznici steknu praktično i primenljivo znanje iz oblasti mašinskog učenja na realnim primerima iz softverske industrije, telekomunikacija i finansija. U okviru kursa, učesnici će naučiti kako da praktično kreiraju recommender system i otkriju anomaly detection na realnim setovima podataka.
Programski jezik u kome će kurs biti realizovan je Python, dok je platforma Jupyter Notebook.

Kome je kurs namenjen?

Data entuzijastima i softverskim inženjerima koji bi želeli da započnu karijeru u oblasti mašinskog učenja;
Analtičarima koji bi želeli da nauče nove algoritme i principe;
Data scientist-ima koji bi želeli da steknu znanja iz novih industrija;

Za praćenje kursa potrebno je najosnovnije poznavanje Python-a.

  • Kurs uključuje

  • Materijale za samostalni rad
  • Predavace iz industrije
  • "1 - 1" mentorske sesije
  • Dogadjaj "Industry talks"
  • Zavrsni projekat sa recenzijom
  • Sertifikat

Predavači na kursu

Ognjen Zelenbabić

Head of CI Lab
Content Insights
LinkedIn

Ognjen Zelenbabić

Ognjen Zelenbabić je vođa laboratorije data gurua u firmi Content Insights. Sa master diplomom ETF-a u Beogradu iz oblasti robotike, počeo je da se bavi data science-om pre više od deset godina.
Tokom tog perioda radio je na projektima kao što su detekcija prevara u klađenju u realnom vremenu, izrada statističkih modela kvota, ekspertskih sistema za verifikaciju trgovina, ... razvoj recommendation engine-a za kupovinu online saobraćaja, razvoj data warehouse-a, predikcionih modela za online prodaje, monetizacija digitalnih lead-ova, predikcija kretanja online tržišta, detekcija anomalija, algoritama za bihejvioralne modele posetilaca website-ova, klasterizacija članaka, algoritama za ekstrakciju fraza itd.
Fokus njegovog delovanja su uvek najizazovniji problemi, a oružje izbora mu je Python.

Pročitajte više

Valentina Đorđević

Valentina Đorđević radi kao Data Scientist u kompaniji Things Solver od oktobra 2016. Poseduje diplomu osnovnih studija Informacionih tehnologija i diplomu Master studija Poslovne analitike Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu.
Oblasti na koje je najviše fokusirana u svom radu su analize vremenske serije (time series analysis) i tehnike detekcije anomalija (anomaly detection). ... Poseduje odlično tehničko znanje iz oblasti data science-a, uključujući znanje iz programiranje (Java, Python, SQL, ETL), statistike (deskriptivna analitika, testiranje hipoteza, teorija verovatnoće,...), modeliranja (različiti algoritmi mašinskog učenja - neural networks, random forest, linear regression, k-means, isolation forest, association rules, recommender systems, ARIMA models...) i vizualizacije (Matplotlib, Plotly, Tableau,...). Problemi sa kojima se profesionalno susretala su dolazila iz različitih industrija, od telekomunikacije do maloprodaje, preko finansija i bankarstva. Tu je imala priliku da direktno primenjuje tehnike predviđanja (forecasting), prediktivno održavanje (predictive maintenance), detekcije anomalija (anomaly detection), segmentiranje, predikcije odlaska korisnika (churn prediction), kao i druge tehnike.

Pročitajte više

Valentina Đorđević

Data Scientist
Things Solver
LinkedIn

Postanite deo Data Science zajednice

Prijavi se za kurs Uvod u mašinsko učenje i radi sa nekim od najistaknutijih stručnjaka i mentora u oblasti Data Science-a kroz „1-1 mentorske sesije“ i „Industy talks“ događaje. Nauči kako da prepoznaš i razumeš probleme u konkretnim industrijama i kako da praktično primeniš različite alate.

Imaćeš priliku da svoje znanje primeniš već na kraju kursa, izradom završnog projekta koji će ti obezbediti sertifikat.

Data Bootcamp

Data Bootcamp je platforma za edukaciju u oblasti Date Science-a koja kroz različite programe i obuke, zasnovane na metodologiji izučavanja fenomena (Phenomenon Based Learning), omogućava polaznicima da steknu i primene veštine upotrebe tehnologija i rešavanja problema u konkretnim industrijama.

Ova platforma je nastala kao inicijativa Instituta savremenih nauka i In Centra sa ciljem da se na jednom mestu okupi domaća stručna zajednica, koja će kroz edukacije i druge aktivnosti u okviru modula Date Bootcamp-a podržati razvoj pojedinaca.

Za više informacija nas kontaktirajte putem mail-a info@databootcamp.rs